Skip to main content

Last Word


Popular posts from this blog

4 Reasons Why I'll Be A Vagabond In 2 Years

4 Reasons Why I'll Be A Vagabond In 2 Years As my parole date looms and I prepare to muster out of the service that's cradled me the entirety of my adult life, I face the future with an uneasy trepidation coupled with my characteristic combative nature. I've heard every excuse, tempting me with bonuses and transparent promises regarding where I could live next, to tales of woe and agonizing regret, detailing the life of a miscreant that fleed from the Navy, expecting to flourish in the free world, no longer bound by the constraints of military life. Eager and cherry, they're invariably met with a crippling reality, sprinting head first into a shallow pool of filthy water barely concealing jagged, dangerous rocks and craters. I'll take my chances as I retake the reins of my life, though, even this far out, I know that my path will hardly be traditional, and will probably offend some traditionally and civically min

Frostbite

I often feel apart from the world. I enjoy it, partake in it, and have connections within its borders, but I am not of it. Truth is that I can't relate to the vast majority of people. Like seeing a flop at a poker table, Ive just become intimately attuned with a variety of social situations and the nuances they require. Admittedly, and indeed surprisingly to some to whom I never waste my breath, I tend to be very commanding and articulate in conversation. I can converse on a variety of topics with nimble comfort, and set the focus of my attention at ease rather quickly. Im particularly adept at engaging strangers in conversation, breaking them from their reveries, then gleaning what I need from them. On a whole Im very Machiavellian, and I harbor no shame about this side of my nature. The world turned its back on me years ago, so I have no qualms about using its denizens for my own gain when they've proven themselves sufficiently immoral and ill-mannered. From the perspective

Babel

Babel Ishe vanoparadzanisa vanhu vaimbotenda zvavo magumo akapindirana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Dzimwe nguva, imhaka yekuti, seyeredzi dzinopenya dzinovhenekera iro rakasviba denga revamwe hupenyu, ivo vaifanira kushanda sechiedza cheparamu yavo kwenguva pfupi. Vamwe vanotsauswa kuburikidza nechinangwa cheumwari chakasarudzika. Ivo vanofanirwa kupesana kwechinguva, kureba kwenguva sekusajeka uye kusingagumi senge chirevo chezwi pacharo, kuitira kuti vazvikure ivo pachavo sekurehwa kwavo, kuti vafambe vachienderera mberi nenzira yavo yekuzvisarudzira, pane chikamu yerwendo iyo yaigona kungotorwa yega. Vanobva vasangana zvakare, mune ramangwana, mabasa avo vega akapedzwa, vakagadzirira uye vachishuwira kubatana zvakare mukubatana uye nerudo kubatana. Ini handina zano rekuti redu, ikozvino rangu nerako, ramangwana rakamira sei, asi ndinonamata kuti tisangane zvakare. Ndatenda nekundiratidza kwandiri kuti zvakanaka zvichiripo mune ino nyonganiso, inoodza moyo isina nyika. Ndakakud